Valpreventie-les

Naarmate de jaren verstrijken merken we dat we steeds stijver en minder krachtig worden. De bewegingen in onze gewrichten worden steeds meer beperkt. Ons evenwicht wordt instabieler. Je bent steeds minder in staat om een mogelijke val op te vangen en met als risico een gebroken pols of zelfs een gebroken heup. Statistisch is 15% van de mensen die door een val hun heup braken, na één jaar overleden.

Iedere wekelijkse les op muziek heeft een tweeledig doel:

1 Valpreventie. Dit bestaat uit:

  • Opwarming, bestaande uit loop en stapvormen
  • Rekken en versterken van de spieren van de belangrijkste spieren. (voet, been rug en arm)
  • Balans en Coördinatie oefeningen

2 Valtraining

  • Aanleren en herhalen van valtechnieken

Het is dus enerzijds de bedoeling om vallen tegen te gaan en anderzijds, door het aanleren en herhalen van valtechnieken, om je veiliger op te kunnen vangen bij een val.