Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie in het kort

De meeste kinderen doen niets liever dan huppelen, springen, klimmen, tekenen en
knutselen. Gelukkig maar, want bewegen is erg gezond en leerzaam voor ze. Ongemerkt
stimuleren ze daarmee hun ontwikkeling. Helaas is dat niet bij alle kinderen het geval.
Een afwijkende motoriek kan een kind onzeker maken. Faalangst ontwikkelen ligt dan op de
loer. Zo zijn er peuters en kleuters die voortdurend knoeien, regelmatig vallen en zichzelf
niet makkelijk kunnen aankleden. Ze kunnen in de gymles niet echt meekomen en worden
soms zelfs buitengesloten omdat ze zo onhandig zijn. Sommige kinderen zijn erg druk, snel
afgeleid en het lukt ze maar niet om tussen de lijntjes te schrijven. Vervelende situaties waar
gelukkig heel wat aan te doen is.

Mijn werkwijze

Ik start met een motorische observatie van uw kind, waarin ik bekijk hoe uw kind zich
beweegt. Daarnaast gebruik ik de Movement-ABC. Dat is een soort scorekaart die de
motoriek van uw kind vergelijkt met die van leeftijdgenootjes. Ik kijk onder andere naar:

  • de basismotoriek en het evenwicht
  • de grof- en fijnmotorische vaardigheden en het schrijven
  • de balvaardigheid en de oog/hand coördinatie
  • het lichaamsschema en het gedrag, waaronder de concentratie

De volgende stap

De resultaten van mijn observaties worden in een verslag verwerkt en ik stel een behandelplan
op. De oefenstof die ik toepas, valt net binnen de mogelijkheden van uw kind. Door
gericht en spelenderwijs te oefenen verbetert de motoriek, waardoor uw kind steeds weer
succes ervaart en het zelfvertrouwen toeneemt. Het gevolg: uw kind gaat bewegen weer
leuk vinden en zo ontstaat er een positiever zelfbeeld.
Motorische problemen kunnen samengaan met stoornissen zoals DCD/Dyspraxie,
PDD-nos, ADD(H), NLD, dyslexie, enzovoort. Contact met u en uw inzet bij de behandeling is
noodzakelijk voor het bereiken van een optimaal resultaat.