Psychosomatische Oefentherapie

Psychosomatische Oefentherapie

Psychosomatische oefentherapie is bestemd voor mensen met stress gerelateerde
klachten. In de behandeling van de psychosomatisch opgeleide oefentherapeut staat de
wisselwerking tussen psyche (geest) en lichaam (soma) centraal. Gevoelens van stress,
angst en verdriet kunnen zich vastzetten in uw lichaam en tot klachten leiden.

Naast volwassenen behandel ik ook kinderen. Ook bij kinderen hebben onbegrepen klachten
zoals hoofdpijn, buikpijn of moeheid vaak een psychische oorzaak. Faalangst, onzekerheid,
onvoldoende zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, boosheid, (onverwerkt) verdriet door bv.
pesten kunnen hieraan ten grondslag liggen.

De eigen ervaring leert dat bij mensen met een burn-out of depressieve gevoelens vaak een
pestverleden ten grondslag ligt. Ik heb me gespecialiseerd in de pestproblematiek. Door mijn
opleidingen in de verschillende weerbaarheidstrainingen en de scholing in E.M.D.R. (traumaverwerking) kan ik deze inzetten als interventie.
De therapie die wordt ingezet bestaat o.a. uit:

 • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken
  en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
 • Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en
  handelen en leert er beter mee om te gaan.
 • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, ademhalings-,
  weerbaarheids-, expressieoefeningen en aandachtstraining leert u weer in balans, tot rust
  en in uw kracht te komen.
 • Taak gerichte hulpverlening, door middel van oefeningen en opdrachten voor thuis leert u
  hetgeen u aangereikt heeft gekregen toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 • E.M.D.R.

Resultaat

Na afloop van de therapie heeft u inzicht in u zelf, zijn uw communicatievaardigheden verbeterd
en heeft u een groter lichaams-bewustzijn. U heeft geleerd uw grenzen te herkennen en
deze beter te bewaken, waardoor klachten verdwijnen of verminderen, uw vitaliteit toeneemt
en uw weerbaarheid is vergroot.

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing vindt plaats via de huisarts of specialist, maar u kunt ook op eigen initiatief een
afspraak maken voor een intake. Psychosomatische oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt
vergoed via de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars.