Omgaan met pesten: Sta sterk training

Sta Sterk training

Een buitenschoolse training met als doel het vergroten van de sociale weerbaarheid zodat zij effectief leren reageren op pesten. Hierdoor is er minder kans op de nare gevolgen van pesten zoals angst onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.

Om sterker over te komen werken ze andere andere aan: Uitstraling, nee-zeggen, ademhaling , positief denken, uiten van de eigen wil of  mening en omgaan met elkaar.

De groepstraining omvat 12 bijeenkomsten , een intakegesprek plaats met het kind/de jongere en twee ouderavonden. De kinderen krijgen een werkboek dat hen ondersteunt  in het leerproces. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van vier tot acht kinderen.  Kosten: 300 euro

De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.