Ontspanningstherapie voor slachtoffers van pesten

Als kinderoefentherapeut behandel ik kinderen met een onhandige motoriek en vaak een lage basistonus. Dit heeft als gevolg een inactieve houding. Deze kinderen hebben dan een zwakke lichaamstaal en kunnen daarmee door pesters worden uitgekozen als potentiëel slachtoffer. Kinderen met een onhandige motoriek worden vaak als laatste gekozen of buitengesloten tijdens de gymnastiek of op het schoolplein. Ook dit is een vorm van pesten. In mijn werk als psychosomatisch oefentherapeut valt me op dat mensen met depressieve gevoelens of burn- out/overspannenheid/stressklachten vaak een pestverleden hebben. Pesten betekent uitsluiten en kan leiden tot trauma en zelfs tot suïcide. Uitsluiting stond in de prehistorie gelijk aan de dood. Als je uit de leefgemeenschap werd verstoten stond je in je eentje bloot aan de gevaren van de buitenwereld zoals roofdieren en de krachten van de natuur, vaak met een dodelijke afloop. Daarnaast blijkt uit hersenonderzoek, de ontdekking van de spiegelneuronen, dat een mens de ander nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat bij buitensluiten hetzelfde neurale netwerk in het brein wordt geprikkeld als dat bij fysieke pijn. Buitensluiten doet dus echt voelbaar pijn. Het is duidelijk dat het belangrijk is om uitsluiten of buitensluiten te voorkomen. De meest efficiënte manier is om zelf weerbaar te worden en assertief te leren optreden naar de buitenwereld toe. Men wordt op basis van lichaamstaal/uitstraling uitgekozen tot slachtoffer van pesten en niet om wie je bent.

Dit was voor mij de motivatie om me hierin te verdiepen.

In 2011 ben ik begonnen met mijn specialisatie tot pest professional door het volgen van de opleiding Omgaan met Pesten, de Sta Sterk Training. Ik ben lid van de vereniging Omgaan met Pesten met haar kwaliteitszegel en verplichte nascholing. Daarnaast ben ik gecertificeerd Rots en Water Trainer, waaronder de opleiding voor vrouwen en meisjes gevolgd. Ik bied de training Rots en Water voor vrouwen en meisjes aan in mijn centrum. Voorts heb ik voor kinderen tot 6 jaar de opleiding Druppels en Kiezels (methode A) gevolgd bij Bertha Verschueren.

Al deze cursussen/opleidingen zijn maximaal tien bijeenkomsten, in een tijdsbestek van drie maanden. Gedragsverandering is feitelijk het aanleggen van een nieuw wegennet in de hersenen. Je gaat nieuwe wegen bewandelen. Nieuw gedrag moet inslijpen. Het is een leerproces in verschillende fasen: proberen, oefenen en toepassen. Met andere woorden:

Eerst onbewust onbekwaam
Dan bewust onbekwaam
Dan bewust bekwaam
Als laatste onbewust bekwaam

Naar mijn mening is het beter om trainingen minimaal vijf maanden te laten duren zodat het nieuwe gedrag inslijpt. Ik heb daarom de MIMO training ontwikkeld, waarbij kinderen het nieuwe gedrag langer kunnen oefenen. Zo ontstaat assertiviteit van binnenuit, omdat de kinderen kunnen voelen wat ze wel of niet willen en kunnen dit op een effectieve manier kenbaar maken.

Er zijn veel kinderen die niet aan hun ouders vertellen dat ze worden gepest en kunnen daardoor lichamelijke klachten krijgen, zoals buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen, moe en futloos. Uiteindelijk willen de kinderen niet meer naar school. Deze mogelijk psychosomatische klachten kunnen een reden zijn voor doorverwijzing naar de psychosomatische oefentherapie, waar kinderen individueel worden behandeld.

Pesten kan onder andere leiden tot een trauma. Ik heb in 2014 de opleiding EMDR voor volwassenen afgerond en in 2015 de opleiding Integratieve EMDR voor kinderen aan de Academie voor Psychotherapie. EMDR is trauma verwerking en werkt met bilaterale stimulatie waarbij het werkgeheugen belast wordt. Het wordt ingezet als interventie bij de Psychosomatische Oefentherapie.