Privacy verklaring

Privacyverklaring

Therapeutisch centrum Vinkeveen en mind ’n motion zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

mind ’n motion en therapeutisch centrum Vinkveen
Herenweg 63A
3645DG, Vinkeveen
T: 0297 – 214190
E: info@karinverreussel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

mind ’n motion verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent, een afspraak hebt gemaakt en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • * Voor- en achternaam
 • * Geslacht
 • * Geboortedatum
 • * Adresgegevens
 • * Telefoonnummer
 • * E-mailadres
 • * IBAN Bankrekeningnummer (met als doel lesgeld of geld voor een afspraak te innen middels een automatische machtiging)
 • * Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karinverreussel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

mind ’n motion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • * Het afhandelen van jouw betalingen
 • * Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • * Opstellen van motorische en/of psychosomatische rapporten
 • * Rapportage ten aanzien van geestelijk en lichamelijke gezondheid of functioneren.
 • * Geautomatiseerde besluitvorming
 • * mind ’n motion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mind ’n motion) tussen zit. mind ’n motion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress (website content management systeem), Facebook en Youtube

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

mind ’n motion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de duur van het lidmaatschap
NAW gegevens, contactgegevens, IBAN bankrekeningnummer. Ten behoeve van ledenadministratie, inning contributie en communicatie met leden.

Na afmelding lidmaatschap:
NAW gegevens, contactgegevens. Ten behoeve van het bijhouden van het oud-leden bestand. Het IBAN bankrekeningnummer wordt direct verwijderd nadat een lid wordt uitgeschreven.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

mind ’n motion verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

mind ’n motion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mind ’n motion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karinverreussel.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. mind ’n motion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

mind ’n motion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie: info@karinverreussel.nl


Zoeken op de website:

Categorieën